Tactische module: Passopties

De tactische module “Passopties” heeft als doel om de afspeelmogelijkheden van een speler tijdens de wedstrijd of training automatisch te registreren en te visualiseren. Visualisatie vindt plaats  middels het gebruik van de 2D of 3D-viewer waarbij:

 1. De speler met balbezit wordt aangegeven middels een gele cirkel;
 2. De spelers die volgens de module aanspeelbaar zijn, worden aangegeven middels een groene cirkel.

De module levert met de 3D-visualisatie en eventueel bijbehorende video een sterke tool om spelers en coaches inzicht te geven in de verschillende afspeelmogelijkheden tijdens een specifieke spelsituatie. Daarnaast levert de module verschillende statistieken die een beeld kunnen geven van het passgedrag van de verschillende spelers over een korte of langere periode. Deze statistieken kunnen zowel in getal vorm als grafiek worden weergegeven. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

In de tabel hierboven is per speler weergegeven:

 1. welke passes er zijn gespeeld;
 2. naar wie ze zijn gespeeld;
 3. hoe succesvol dat was;
 4. hoeveel afspeelmogelijkheden er waren;
 5. de details per pass (zoals gemiddelde balsnelheid en passrichting).

Verder wordt iedere pass, indien geselecteerd, grafisch weergegeven, evenals de posities van alle spelers op dat moment.

In de weergave hier beneden wordt de dominante richting aangegeven van alle passes per speler of team en in welke mate dat succesvol is geweest. Hierbij worden de spelers in een default opstelling geplaatst, bijvoorbeeld 4-4-2 of 4-3-3. Deze opstelling is door de gebruiker zelf in te vullen qua spelers. Hieronder volgt een korte verklaring van de gebruikte symbolen:

 • Kleur
  • Rood: passes minder succesvol dan gemiddeld (per team);
  • Wit: passes gemiddeld succesvol;
  • Groen: passes succesvoller dan gemiddeld (per team);

  Omvang cirkel
  • Maat voor aantal passes uitgedrukt in 3 categoriën, des te groter de cirkel des te meer passes gespeeld;

  Zwarte pijl
  • Geeft de bovengemiddeld vaak voorkomende passes aan. Van de ene speler naar de andere. Er kunnen ook meerdere dominante richtingen zijn;
Passopties

Alle resultaten die door de passopties-module worden opgeleverd, zijn gebaseerd op specifieke instellingen van deze module. Deze instellingen kunnen tot op zekere hoogte naar eigen inzicht worden aangepast. De module is daarom aan te passen aan de spelopvatting van de gebruiker. Enkele van deze instellingen zijn:

 • Balsnelheid;
 • Afstand tussen spelers;
 • Mogelijk tot onderschepping van de pass;
 • Loopsnelheid spelers;
 • Mogelijkheid tot versnellen/vertragen
 • Mogelijkheid tot achteruit passen;
 • Looprichting speler;
 • Positie op het veld;

Door de koppeling van de animatie en modules met 1 of meerdere video streams, kunnen alle gemeten passes ook direct in video worden bekeken.

De "pass opties" module levert ook informatie over de aanspeelbaarheid en vrijloopmogelijkheden van spelers. Hiermee wordt ook inzicht gekregen in informatie over de spelers die de bal NIET hebben.

Praktische toepassingen:

 • controleren of de linksbuiten aanspeelbaar is als de linksback de bal heeft. Hiermee werkt de module als een spiegel voor het tactisch plan;
 • evalueren hoe vaak de eerste bal diep wordt gespeeld;
 • het vaststellen van een blinde vlek in de passrichting;

 

De module "pass opties" kan desgewenst worden gekoppeld aan andere tactische of fysieke modules.