De transitiemodule bepaalt alle momenten waarin er sprake was een omschakeling. Omschakeling houdt in dat het initiatief van de ene ploeg overgaat naar de andere ploeg. Hierbij ontstaan er vaak gevaarlijke situaties.

De transitiemodule gaat uit onder andere uit van de lengte-breedte verhoudingen van het speelveld, de zogenaamde centroid positie, stretch index en de inter-team afstand.

De module levert o.a. onder andere de volgende gegevens:

  • Transitiemomenten, grafisch en in tijd;
  • Balbezitverhouding van beide teams;
  • Het aantal passes in balbezit;
  • De duur van het balbezit;
Omschakeling

Twitter

LPM video